Prodej sro

Prodej sro může mít jednoho či více společníků. Společníkem sro může být jak právnická tak fyzická osoba. Společník nemůže navenek

Inzerujte zdarma!

I v dnešní době, kdy zaměstnavatelé jsou nuceni uzavírat výrobní haly, přesto fungují odvětví, kde naopak jsou stálí zaměstnanci neustále žádáni.