Prodej sro

Prodej sro může mít jednoho či více společníků. Společníkem sro může být jak právnická tak fyzická osoba. Společník nemůže navenek vystupovat za sro, nenese však také žádnou odpovědnost za jeho stav. Společníci jsou zveřejnění v Obchodním rejstříku.
Jednatel je povinen svolat kdykoli valnou hromadu. Zjistili, že prodej sro má ve společnosti celkovou ztrátu na základě jakékoliv účetní závěrky, a ta dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat.

Co více vyžaduje svolání valné hromady

Zjistí-li se, že se společnost dostala do úpadku. Dále požádají-li o to společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10% základního kapitálu. V neposlední řadě prodej sro potřebuje rozhodnutí o záležitostech svěřených do působnosti valné hromady.